Business

??लर ??à¥?? ®à¥?????? °à¥??पà¤?? ??à¥?? ??रà¥??à¤??त ??मà¤??à¥??र, 13 ??स ?? ??à¥??à¤????र 73.20 ??à¥?? ??तर ° ??à¥??ला

??लर ??à¥?? ®à¥?????? °à¥?? ??à¤?? 13 ??सà¥?? ??मà¤????रà¥?? ??à¥?? 73.07 ??à¥?? ®à¥?????? 73.20 ??à¥?? ??तर ° ??à¥??ला ??.

a¤²a¤° a¥ ®a¥ °a¥a¤aa¤ a¥ a¤°a¥a¤a¤¤ a¤®a¤a¥a¤° 13 a¤¸

??लर ??à¥?? ®à¥?????? °à¥??पà¤?? ??à¥?? ??रà¥????त ??à¤?? ??मà¤????रà¥?? ??à¥?? ??à¤?? ??। °à¥??पया ??à¤?? 13 ??सà¥?? ??मà¤??à¥??र ??à¤??र ??à¥??ला ?? ??लर ??à¥?? ®à¥?????? °à¥?? ??à¤?? 13 ??सà¥?? ??मà¤????रà¥?? ??à¥?? 73.07 ??à¥?? ®à¥?????? 73.20 ??à¥?? ??तर ° ??à¥??ला ??। ??à¤?? ?? ??लà¥?? ??ारà¥??बारà¥?? °à¥??पà¤?? ??à¥?? ??à¥?????????? ?? ??à¤?? ??। ??लर ??à¥?? ®à¥?????? °à¥??पया ??à¤??à¥??°à¤µà¤¾à¤° ??à¥?? 1 ??सà¥?? ??à¥?? ®à¤¾à¤®à¥???? ??à¥?? 73.07 ??à¥?? ??तर ° ??द ??à¤?? ठ¥ à¤¾à ¥ ¤

?? ??à¤?? ??श ?? µà¤¿à¤¦à¥??शà¥?? ®à¥??दà¥??रा ??डार (Foreign Exchange Reserves )à¤??ार ??à¥?? ??à¥?? «à¥??तà¥?? ??à¥?? ??à¤??° ®à¥??à¤?? 6.842 ??रब ??लर ??à¥?? ??तरà¥?? ??à¥?? ?? ° 600 ??रब ??लर ??ा ??à¤??à¤?? ° ??र ??या। °à¤¿à¤??रà¥? ?व ?????? ??फ ??à¤??डिया (RBI) ??à¥?? ??à¤??????à¤?? ?? ??à¤????°à¤µà¤¾à¤° ??à¥?? ?? ??ानà¤??ारà¥?? ®à¤¿à¤²à¥?? ??। °à¤¤à¥??य °à¤¿à¤??रà¥??व ??à¤???? (RBI) ??à¥?? µà¥?????? ??à¤?? ??à¥?? ??नà¥??सार, «à¥??रà¥??न ??रà¥??ठ??सà¥?? ??सà¥??à¤????स (FCA) ®à¥??à¤?? ??तरà¥?? ??à¥?? ??ारण, °à¤¿à¤ªà¥??रà¥??à¤??िà¤??à¤?? µà¥??à¤?? ®à¥???? °à¤¿à¤??रà¥??µ ??र °à¤¿à¤??à¥??à °à¥??ड $605.008 ?? ??या। FCA ??वरà¤??ल °à¤¿à¤??रà¥??व ?? ??à¤?? ??रमà¥??à¤?? ??à¥??मà¥?????????????? ??

??शल ®à¥?? ??पडà¥??à¤??à ?? ??à¥?? ?? ®à¥???? Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) ??र Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) ° «à¥??लà¥?? ??रà¥????.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button