Business

??à¥??µà¤¿à¤¡-19 ??à¥?? ?? ®à¤¾à¤®à¤²à¥???? ®à¥??à¤?? ??िरावà¤?? ?? ®à¤¿à¤² °à¤¹à¥?? °à¤¾à¤¹à¤¤, ??लà¤??-à¤??लà¤?? µà¥??°à¤¿à¤??à¤??à¤?? ??तà¥?? ?? °à¤¦à¤°à¥??द!

??à¥??°à¥??ना ??à¥?? ?? ®à¤°à¥??à¤??à¥??à¤?? ??à¥?? ??à¤??à¥??या ??ातार ??म ?? °à¤¹à¥?? ??। ??ब ??à¤??à¥??रमण ° 5 °à¤¸à¥?????? ?? ??à¤???? ??

COVID 19 cases spike a¤ a¤¡a¤¿a¤¶a¤¾ a¤ a ¥

??à¥??°à¥??ना ??à¥?? ?? ®à¤°à¥??à¤??à¥??à¤?? ??à¥?? ??à¤??à¥??या ??ातार ??म ?? °à¤¹à¥?? ??। ??ब ??à¤??à¥??रमण ° 5 °à¤¸à¥?????? ?? ??à¤???? ?? µà¤¹à¥???? 24 ??à¤?????? ®à¥??à¤?? ??रà¥?? 70,000 ®à¤¾à¤®à¤²à¥?? ®à¤¨à¥?? ??à¤?? ????, ??à¥?? 74 ??à¤?? ®à¥??à¤?? ?? ??म ??। ??à¤??ि °à¥??à¤??ाठ??à¤à¥?? ?? ??ार ??ार ®à¥??तà¥??à¤?? ?? °à¤¹à¥?? ??à¤?? ??िससà¥?? ??िà¤??ता ?? ?? ?? µà¤¹à¥???? ??हà¥???? ??हà¥???? ??लà¥???? «à¤??à¤??स ??ा ?? ??à¥??à¤??शन ??। ®à¤¹à¤¾à¤°à¤¾à¤·à¥??à¤?? ??र ®à¥??à¤?? ??लà¥???? «à¤??à¤??स ??à¥?? ?? ??à¥??यादा ??à¥?? ??à¤??। ??स ?? ®à¥??à¤?? ??à¤??????à¤?? ®à¥??à¤?? ??à¤?? ??िरावà¤?? ?? ??ितनà¥?? °à¤¾à¤¹à¤¤ ®à¤¿à¤²à¥??à¤??à¥?? ??र ??à¥??या ??à¥??रà¥??ना ??ा ??लà¥??à¤?? µà¥??रिà¤??à¤??à¤?? ??à¥??या ®à¤¾à¤°à¤¾ °à¤¦à¤°à¥??द ??à¤??ा। ??à¤?? ??ाननà¥?? ??à¥?? ??à¥??शिश ??रà¥??à¤??à¥??।

??à¤??????à¤?? ®à¥??à¤?? °à¤¾à¤¹à¤¤

®à¤¾à¤°à¥???? ??à¥?? ??वल ° ??à¥??रà¥??ना ??à¤??ॠ??रमित ??à¤??à¥??à¤?? ??à¥?? ??लà¥?? ?? ° ?? ®à¤¾à¤®à¤²à¥?? ??® ?? °à¤¹à¥?? ?? ?? ®à¥??à¤?? ??à¥??°à¥?? ?? ??à¤??à¥??à¤??िव ??à¥??स 10 ?? ?? ??® ??à¤?? ?? ??à¤??ि ®à¤¿à¤²à¤¨à¤¾à¤¡à¥? ? ®à¥??à¤?? ?? ??à¥??यादा ?? ??à¥??स °à¥??à¤?? ??िà¤?? ??à¤?? ?? ?? ®à¥??à¤?? ??लà¥?? ??à¤????िविà¤???? °à¥??à¤?? 4 «à¥???? ?? ??® ??। ®à¤¹à¥??नà¥?? ° ?? ??à¥??स ?? ??à¥??यादा °à¤¿à¤??वरà¥?? ??à¤?? ?? ?? ??à¤????या ®à¥??à¤?? ®à¥?? ??à¥?? ??रानà¥?? ??à¤?????? ??र ?? °à¤¹à¥?? ??। ????रà¥??ना ??à¥?? ®à¤¾à¤®à¤²à¥???? ®à¥??à¤?? ??à¤?? ??िरावà¤?? ??à¥?? ??à¤???? ??à¤?? °à¤¾à¤??à¥??य ° °à¤¾à¤??à¥??य ??à¤??ठ?? ®à¥???? °à¤¾à¤¹à¤¤ ?? ?? °à¤¹à¥?? ?? ??ाम ° ??à¤??नà¥?? ®à¥??à¤?? µà¥??à¤??à¥???? ??ा °à¥??ल ?? °à¤¹à¤¾ ?? ??िन ??à¤??à¥??à¤?? ?? ?? ??à¤?? µà¤¾à¤²à¥???? ??à¥?? ??ाम ° ??लाया ??ा °à¤¹à¤¾ ??।

??ठµà¥??रिà¤????à¤?? ??लà¥??à¤??ा !

??लà¥??à¤?? µà¥??रिà¤??à¤??à¤?? ??ा µà¤°à¥??à¤?? ??। ??लà¥??à¤??+ ??à¥??यादा ??à¤? ?à¥??°à¤¾à¤®à¤?? µà¥??°à¤¿à¤??à¤??à¤?? ??। ??????ा µà¥??रिà¤??à¤??à ?? ??ा AY.1 ??लà¥??à¤??ा+ ??ठµà¥ ??रिà¤????à¤?? ?? 7 ??à¥??न ?? ?? ®à¥???? ??लà¥????ा+ ??à¥?? 6 ??à¥?? ®à¤¨à¥?? ??à¤?? ?? ??????à¥?? ??डà¥?? ??à¥??à¤????à¥??ल µà¤¾ ??à¥?? ??à¤???? ?? °à¤¹à¤¾ ??। ??à¥??à¤??à¤??à¥??ल ??à¥?? ??सर ??नà¥?? ° ??शà¤??à¤?? ??। ®à¥??नà¥??à¤?? ??लà¥??नल ??à¤??à¤??à¥??बà¥???? ??à¥??à¤????à¥??ल µà¤¾ ??।

µà¥??°à¤¿à¤??à¤??à¤?? ??ा «à¤??डा

µà¥??°à¤¿à¤??à¤??à¤?? ??à¥?? «à¤??डà¥?? ??à¥?? ??सानà¥?? ?? ®à¤??ा ?? ??ता ?? µà¤¾à¤¯à °à¤¸ ??पनà¥?? ?? µà¥??°à¤¿à¤??à¤??à¤?? ??। ?? µà¥??°à¤¿à¤??à¤??à¤?? ®à¥??à¤?? ??à¥??यादा ??तरà¥?? ??à¥?? ??शà¤??à¤??ा ??तà¥?? ??। ??à¥??°à¥??ना µà¤¾à¤¯à¤°à¤¸ ??à¥? ? ?? µà¥??°à¤¿à¤??à¤??à¤?? ??ा ??िनà¥??म ??à¥??वॠ??à¤?????? ?? ??ता ?? ??à¥??वà¥??à¤??सठ??à¤?? ?? µà¥??°à¤¿à¤??à¤??à¤?? ??à¥??°à¥??à¤?? ?? ?? ®à¤¹à¤¾à¤®à¤¾à¤°à¥?? ??à¤??à¤??à¥??रà¥??ल ®à¥??à¤?? ??à¥??°à¥??à¤??िà¤???? ??® ??तà¥?? ??

?? µà¥????????न ??ति

°à¤??° ?? 21 ??à¥?? ?? ??à¥?? ®à¥??फà¥??त µà¥??à¤??à¥??सà¥??न ??ठ«à¥??सला ??िया ?? °à¤¾à¤?? ??यà¥???? ??à¥?? µà¥????????नà¥??शन ??ा ??िठ®à¥??®à¤¾ ?? ??à¥??à¤??दà¥??° °à¤??ार ??à¤??ाà ??à¤????à¤?? ?? 75 «à¥??सदà¥?? µà¥????à¥???? ??à¥????????° ?? °à¥??दà¥??à¤?? ??à¥??à¤??दà¥??र ??à ?? ?? ?? ??à¥?? ®à¥???? ??ब ??राà¤??वà¥??à¤?? ??सà¥?????? ??à¥?? 25 «à¥??सदà¥?? µà¥????à¥???? ®à¤¿à¤²à¥??à¤????? ??à¥?? ??सà¥?? ®à¥??à¤?? 150 °à¥??पयà¥?? ??रति ??à¤?? °à¥??µà¤¿à¤¸ ??ारà¥??à¤?? ?? ??ाà¤??à¤???? ??राà¤??वà¥???? ??सà¥?????? ??à¥?? ?? °à¥??à¤?? ?? «à¤¿à¤??à¥??स ??िया ??या ??। ??राà¤??वà¥??à¤?? ??सà¥?????? ®à¥??à¤?? ??à¥??विशà¥????ड – 780, ??à¥??µà¥????? ??सà¥??न – 1410 °à¥??पयà¥??, ??पà¥??तà ?? V ??ा ??धिà¤??तम ®à¥??लà¥??य 1145 °à¥ ??पयà¥?? ??िया ?? ??।à¤???????? ??र ??à¥?? ?? ?? ??à¥?? ®à¥???? °à¤¾à¤??????à¤?? ??à¥?? ??िमà¥??मà¥?? µà¥??µà¤¸à¥??/निà¤??°à¤¾à¤¨à¥?? ??ा ??® ??िया ??ाà¤??à¤??

??शल ®à¥?? ??पडà¥??à¤??à ?? ??à¥?? ?? ®à¥??à¤?? Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) ??र Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) ° «à¥??लà¥?? ??रà¥????.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button